ceny transferowe

Ceny transferowe 2017

Ceny transferowe 2017 – rewolucyjne zmiany w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej

Celem webinarium jest przedstawienie zasad i warunków wynikających z nowelizacji przepisów podatkowych odnośnie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym szczegółowe omówienie wszystkich praktycznych aspektów z zakresu dokumentacji lokalnej, dokumentacji grupowej, raportowania według krajów, sporządzenia analizy porównawczej, wykonywania obowiązku sporządzenia CIT-8 i informacji podatkowej CIT-TP oraz opisanie baz danych niezbędnych do wykonania analizy porównawczej.

Podczas webinarium zostaną przedstawione praktyczne aspekty wdrożenia w firmie zasad sporządzenia dokumentacji zgodnych z przepisami międzynarodowymi OECD i regulacjami krajowymi CIT.

Sprawdź program webinarium:
1. Podstawa prawna wdrożenia zmian ustawy, konwencje międzynarodowe.
2. Nowa definicja podmiotów powiązanych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
4. Przesłanki sporządzania dokumentacji podatkowej.
5. Rodzaje dokumentacji podatkowej
-          dokumentacja lokalna,

-          dokumentacja grupowa,

-          raportowanie według krajów.
6. Sporządzanie analizy porównywalności.
7. Zasady doboru metody kalkulacji cen transferowych.
8. Terminy przedłożenia obowiązkowej dokumentacji.
9. Składanie CIT-8 oraz informacji podatkowej CIT-TP za okres 2017 r.
10. Praktyczne narzędzia wspomagające tworzenie analiz porównawczych – bazy danych, analizy firm konsultingowych.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska - manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

Wstęp:

wiper-pixel