ceny transferowe

Ceny transferowe 2017

Ceny transferowe 2017 – rewolucyjne zmiany w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej

Celem webinarium jest przedstawienie zasad i warunków wynikających z nowelizacji przepisów podatkowych odnośnie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym szczegółowe omówienie wszystkich praktycznych aspektów z zakresu dokumentacji lokalnej, dokumentacji grupowej, raportowania według krajów, sporządzenia analizy porównawczej, wykonywania obowiązku sporządzenia CIT-8 i informacji podatkowej CIT-TP oraz opisanie baz danych niezbędnych do wykonania analizy porównawczej.

Podczas webinarium zostaną przedstawione praktyczne aspekty wdrożenia w firmie zasad sporządzenia dokumentacji zgodnych z przepisami międzynarodowymi OECD i regulacjami krajowymi CIT.

Sprawdź program webinarium:
1. Podstawa prawna wdrożenia zmian ustawy, konwencje międzynarodowe.
2. Nowa definicja podmiotów powiązanych.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
4. Przesłanki sporządzania dokumentacji podatkowej.
5. Rodzaje dokumentacji podatkowej
-          dokumentacja lokalna,

-          dokumentacja grupowa,

-          raportowanie według krajów.
6. Sporządzanie analizy porównywalności.
7. Zasady doboru metody kalkulacji cen transferowych.
8. Terminy przedłożenia obowiązkowej dokumentacji.
9. Składanie CIT-8 oraz informacji podatkowej CIT-TP za okres 2017 r.
10. Praktyczne narzędzia wspomagające tworzenie analiz porównawczych – bazy danych, analizy firm konsultingowych.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska - manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

Wstęp:

7890

Ceny transferowe na nowych zasadach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przewidujące istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących problematyki cen transferowych. Nowe przepisy precyzują i rozszerzają zakres dotychczasowych obowiązków dokumentacyjnych. 

Po obejrzeniu szkolenia dowiesz się o:

• progach istotności transakcji mających wpływ na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych,

• nowych, obligatoryjnych elementach dokumentacji podatkowej cen transferowych,

• zasadach country - by - country reporting,

• obowiązkach w zakresie sporządzania sprawozdań dotyczących transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

Upewnisz się ponadto:

• w jakich przypadkach obowiązki w zakresie cen transferowych ulegają wyłączeniu, • w jakich przypadkach analiza porównawcza jest obligatoryjnym elementem dokumentacji podatkowej cen transferowych

Szkolenie poprowadził ekspert Portalu FK:

Piotr Porzycki, Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego - prawnik, specjalista w zakresie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem strukturyzacji podatkowych, transakcji kapitałowych problematyki zarządzania ryzykiem podatkowym oraz cen transferowych. W swojej karierze zawodowej opracowywał i wdrażał zarówno schematy strukturyzacji podatkowych w grupach kapitałowych, jak również planowania podatkowego transakcji fuzji i przejęć, operacji związanych z obrotem nieruchomościami oraz przedsięwzięć w dziedzinie restrukturyzacji zadłużenia i przekształceń, na rzecz podmiotów funkcjonujących w takich sektorach gospodarki jak energetyka, handel międzynarodowy, bankowość i finanse, transport morski, spedycja i logistyka, energetyka oraz obrót nieruchomościami.

Wstęp:

wiper-pixel