Maria Kucharska-Fiałkowska

Maria Kucharska-Fiałkowska

Specjalista w zakresie zagadnień prawa pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kadrowych w jednostkach samorządowych, w tym przez 11 lat jako kierownik działu organizacji, kadr i płac.
63 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Jakie są okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy prawo do dodatku za wieloletnią pracę

Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. zatrudniliśmy nową pracownicę, która do 31 grudnia 2017 r. pracowała w szpitalu wojewódzkim. Przy ustalaniu okresów zatrudnienia oraz stawki procentowej wysługi lat okazało się, że będąc zatrudnioną w szpitalu osoba ta miała 10% dodatku stażowego i że przy ustalaniu prawa do tego dodatku szpital zaliczył jej do stażu pracy uprawniającego do wysługi okres prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Ze znanych mi przepisów i interpretacji wiem, że okresy działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek jak również  tzw. działalności wykonywanej osobiście w oparciu o umowę zlecenie i umowę o dzieło nie podlegają wliczeniu do stażu pracy rozstrzygającego o uprawnieniach  pracowniczych - stąd niższa w obecnej umowie stawka dodatku. Dodam, że jesteśmy jednostką organizacyjną gminy miejskiej -  Środowiskowy m Domem Samopomocy - który świadczy usługi opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.  Być może istnieją w służbie zdrowia jakieś szczególne przepisy pozwalające zaliczyć okresy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy koniecznego do nabycia uprawnień pracowniczych takich jak dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa. Proszę o rozstrzygnięcie dylematu, czy moje stanowisko w sprawie jest słuszne i czy szpital błędnie ustalił wysokość dodatku za wysługę lat czy też może są jakieś przepisy szczególne?
7 marca 2018Czytaj więcej »

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel