rachunkowość budżetowa

księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

Sprawdź, jakie są zasady ewidencji VAT w jednostce objętej centralizacją

Pytanie:

W związku z centralizacją wystawiamy faktury sprzedaży ze stawką 23% VAT oraz ze stawką ZW. Faktura sprzedaży ze stawką 23% VAT wystawiana jest z tytułu wynajmu pomieszczenia biurowego (faktura sprzedaży oraz przelew księgowane są na dochodach własnych). Natomiast fakturę sprzedaży ze stawką ZW wystawiamy za wyżywienie dzieci spoza gminy oraz w rejestr sprzedaży księgujemy PK wystawione z tytułu żywienia i opłaty stałej dzieci z naszej gminy. Odliczamy VAT z faktur zakupowych zarówno na budżecie, jak i na dochodach własnych. 

Uprzejmie proszę o wskazanie prawidłowego księgowania dla niżej opisanej operacji gospodarczej:

1.Faktura sprzedaży ze stawką 23% VAT z tytułu wynajmu (dochody własne).

2. Wpływ za fakturę sprzedaży (dochody własne).

3. Przekazanie VAT należnego do gminy (rachunek, dochody własne).

4. Faktura ze stawką ZW (dzieci spoza gminy) (budżet).

5. Wpływ za fakturę za wyżywienie dzieci (budżet).

6. Księgowanie PK – przypisy za wyżywienie i opłatę stałą; (budżet) – rejestr sprzedaży.

7. Księgowanie faktur zakupowych, z których odliczono VAT (zarówno budżet, jak i dochody własne wraz z dekretacją).

8. Księgowanie VAT należnego i naliczonego na koncie 225.

Skoro odliczam VAT od zakupów na budżecie, a wystawiam fakturę sprzedaży ze stawką 23% na dochodach własnych i na ten rachunek wpływają pieniądze, to jak należy się rozliczyć zarówno na budżecie, jak i na DW z tytułu VAT? (VAT naliczony jest od faktur zakupowych budżetowych i DW).

Największym problemem w mojej jednostce jest fakt, że faktura sprzedaży ze stawką 23% jest z DW (VAT należny), a w większości odliczamy VAT od zakupów budżetowych (VAT naliczony). Co należy zrobić, aby paragrafy koszty i wydatki się zamykały?   

wiper-pixel