Jakub Rychlik

Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), a także aplikant adwokacki. Prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz politolog. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracował w organach podatkowych, a następnie w dużej kancelarii prawnej. Autor artykułów i opracowań o tematyce podatkowej.
122 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Przekazanie majątku likwidowanego zakładu gminie. Poznaj skutki w VAT

Pytanie: W 2009 roku gmina przekazała komunalnemu zakładowi budżetowemu środki trwałe w postaci wodociągów. Od 2010 roku zakład zaczął realizację inwestycji od wymiany istniejących sieci wodociągowych, kończąc na budowie odcinka kanalizacji. Na tę inwestycję zakład dostał z gminy dotację celową w wysokości brutto realizowanych inwestycji, ponieważ wysokość VAT przekraczała możliwości finansowe zakładu. Zakład od tych inwestycji odliczył VAT naliczony, który docelowo przekazał do gminy w formie zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Obecnie trwają działania, w trybie art. 16 ust. 1 i 5 ustawy o finansach publicznych, zmierzające do likwidacji 31 grudnia 2016 r. komunalnego zakładu budżetowego w celu przekształcenia go w inną formę organizacyjno-prawną, to jest w jednostkę budżetową. W wyniku przekształcenia powstanie jednostka gminy o nazwie zakład usług komunalnych. Majątek likwidowanego zakładu w postaci nowo wybudowanego wodociągu, a także kanalizacji sanitarnej oraz pozostałych sieci wodociągowych zostanie przekazany na majątek gminy, a następnie oddany w administrowanie nowo powstałej jednostce. Czy w przypadku likwidacji zakładu z końcem grudnia i przekazania tych środków trwałych na majątek gminy będzie to skutkować koniecznością naliczenia VAT? Czy w związku z centralizacją od 1 stycznia 2017 r. ma znaczenie data przekazania tych środków trwałych na majątek gminy? Czy może lepiej tego przekazania dokonać po 1 styczna 2017 r.?
22 lutego 2017Czytaj więcej »

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel