Jak prawidłowo rozliczać otrzymane rabaty i opusty

Jak prawidłowo rozliczać otrzymane rabaty i opusty
Pytanie:

Pytanie: Nasza spółka (jest jedną ze spółek koncernu niemieckiego) produkuje i sprzedaje obrabiarki. Materiały są kupowane m.in. w Niemczech. W wyniku zgłaszanych reklamacji przez naszych klientów, nasz serwis dokonuje napraw. Czasami przyczyną reklamacji są wadliwe materiały, kupowane od dostawców. W związku z tym nasz dział odpowiadający za jakość wysyła raport roszczeń bezpośrednio do dostawcy (podobnie robią to inne spółki siostrzane z naszego koncernu), a następnie szef jakości w spółce matce negocjuje z dostawcą materiałów rabat z tytułu zwrotu kosztów jakości z tytułu dostarczenia wadliwych materiałów (są to koszty nie samych materiałów, ale np. koszty naszych serwisantów itd.). I taki rabat został wynegocjowany w roku 2019 za rok 2018. Nasza firma otrzymała credit note wystawioną 27 maja 2019 r., ale nie jest ona wystawiona przez dostawcę materiałów, ale przez naszą matkę z Niemiec. Spółka matka – negocjuje ceny materiałów u dostawców strategicznych dla wszystkich firm produkcyjnych w koncernie (inny poziom negocjacji, aniżeli każda firma robiłaby to samodzielnie). Później zakupy już odbywają się przez każdą firmę produkcyjną bezpośrednio u dostawcy i wykazujemy je jako WNT. Natomiast rabat czy to za obroty, czy rabat z tytułu kosztów jakości jest udzielany poprzez spółkę matkę, która to rabat otrzymuje bezpośrednio od dostawcy. Ale w treści credit note mamy informację, że jest to rabat od dostawcy X. Powstaje pytanie, jak mamy wykazać taki rabat:

1) Czy obniżyć WNT od dostawcy X z którym bezpośrednio dokonujemy zakupów?

2) Kiedy powinniśmy go rozliczyć w VAT – w dacie wystawiania credit note czy w dacie otrzymania credit note, czy może też w dacie, kiedy się rozliczamy, czyli otrzymujemy przelew od dostawcy bądź dokonujemy kompensaty?

3) Jaki kurs zastosować – czy kurs z dnia poprzedzającego wystawienie credit note?

4) Czy zrzucić wszystkie dostawy materiałów za rok 2018 z tym dostawcą i ustalić uśredniony kurs (tak robimy jak otrzymujemy rabat za obroty z danym dostawcą za określony okres; pytanie, czy takie postępowanie jest prawidłowe przy rabacie za obroty, wówczas rozliczamy rabat w dacie wystawienia credit note – rabat za obroty również daje nam spółka matka, a dotyczy dostawcy X – wówczas zmniejszamy WNT z tym dostawcą X. Czy takie postępowanie jest prawidłowe przy rabatach z tytułu obrotów?

Odpowiedź:

Odpowiedź: Nie zawsze rabaty przyznawane są bezpośrednim nabywcom towarów i usług. Zdarza się, że uzyskują je dalsi nabywcy. Są to tzw. rabaty pośrednie (zwane również bonusami pośrednimi).

Przyjmuje się, że przyznawane rabaty pośrednie obniżają podstawę opodatkowania oraz – jeżeli wystąpił – podatek należny podatników przyznających te rabaty (zob. przykładowo wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 października 1996 r. w sprawie o sygn. akt C-317/94 czy z 15 października 2002 r. w sprawie o sygn. akt C-427/98) bez konieczności wystawiania faktury korygującej (zob. przykładowo wyrok NSA z 15 stycznia 2009 r., sygn. akt I FSK 1653/07).

Przyjmuje się jednocześnie, że mimo braku faktury korygującej podatnicy otrzymujący rabaty pośrednie obowiązani są do obniżania kwot odliczonego podatku (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2013 r., nr IPTPP2/443-461/13-4/JS czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 maja 2015 r., nr IPPP1/4512-260/15-2/AS).

Uznać należy, że podobnie ma się rzecz w przypadku rabatów pośrednich dotyczących zakupów stanowiących u nabywców wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Uważam w związku z tym, że w przedstawionej sytuacji macie Państwo obowiązek rozpoznać rabat dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Uczynić to moim zdaniem należy w dacie przyznania rabatu, a więc najprawdopodobniej w dacie wystawienia noty kredytowej.

Z przepisów nie wynika jak należy przeliczać kwoty wynikające ze zbiorczych dokumentów korygujących wystawionych w walutach obcych. Teoretycznie oznacza to konieczność stosowania kursów właściwych dla poszczególnych korygowanych transakcji, jednak organy podatkowe reprezentują od pewnego czasu odmienne, korzystne dla podatników stanowisko, a mianowicie uważają, że możliwe jest we wskazanych przypadkach stosowanie jednego kursu przeliczeniowego, tj. kursu waluty obcej (czyli kursu średniego ogłoszonego przez NBP albo kursu wymiany ogłoszonego przez EBC) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu korygującego (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lutego 2017 r., nr 461-IBPP4.4512.145.2016.2.LG czy interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.113.2017.1.KM).

Przyjęcie tego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji możecie Państwo zastosować uśredniony kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty kredytowej. Podobnie – jeżeli przyjąć to stanowisko – powinniście Państwo postępować rozliczając rabaty otrzymywane bezpośrednio od dostawcy.

 

 

Autor: Tomasz Krywan

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel