Tomasz Krywan

Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
397 artykułów na stronie

Jak prawidłowo rozliczać otrzymane rabaty i opusty

Pytanie: Pytanie: Nasza spółka (jest jedną ze spółek koncernu niemieckiego) produkuje i sprzedaje obrabiarki. Materiały są kupowane m.in. w Niemczech. W wyniku zgłaszanych reklamacji przez naszych klientów, nasz serwis dokonuje napraw. Czasami przyczyną reklamacji są wadliwe materiały, kupowane od dostawców. W związku z tym nasz dział odpowiadający za jakość wysyła raport roszczeń bezpośrednio do dostawcy (podobnie robią to inne spółki siostrzane z naszego koncernu), a następnie szef jakości w spółce matce negocjuje z dostawcą materiałów rabat z tytułu zwrotu kosztów jakości z tytułu dostarczenia wadliwych materiałów (są to koszty nie samych materiałów, ale np. koszty naszych serwisantów itd.). I taki rabat został wynegocjowany w roku 2019 za rok 2018. Nasza firma otrzymała credit note wystawioną 27 maja 2019 r., ale nie jest ona wystawiona przez dostawcę materiałów, ale przez naszą matkę z Niemiec. Spółka matka – negocjuje ceny materiałów u dostawców strategicznych dla wszystkich firm produkcyjnych w koncernie (inny poziom negocjacji, aniżeli każda firma robiłaby to samodzielnie). Później zakupy już odbywają się przez każdą firmę produkcyjną bezpośrednio u dostawcy i wykazujemy je jako WNT. Natomiast rabat czy to za obroty, czy rabat z tytułu kosztów jakości jest udzielany poprzez spółkę matkę, która to rabat otrzymuje bezpośrednio od dostawcy. Ale w treści credit note mamy informację, że jest to rabat od dostawcy X. Powstaje pytanie, jak mamy wykazać taki rabat: 1) Czy obniżyć WNT od dostawcy X z którym bezpośrednio dokonujemy zakupów? 2) Kiedy powinniśmy go rozliczyć w VAT – w dacie wystawiania credit note czy w dacie otrzymania credit note, czy może też w dacie, kiedy się rozliczamy, czyli otrzymujemy przelew od dostawcy bądź dokonujemy kompensaty? 3) Jaki kurs zastosować – czy kurs z dnia poprzedzającego wystawienie credit note? 4) Czy zrzucić wszystkie dostawy materiałów za rok 2018 z tym dostawcą i ustalić uśredniony kurs (tak robimy jak otrzymujemy rabat za obroty z danym dostawcą za określony okres; pytanie, czy takie postępowanie jest prawidłowe przy rabacie za obroty, wówczas rozliczamy rabat w dacie wystawienia credit note – rabat za obroty również daje nam spółka matka, a dotyczy dostawcy X – wówczas zmniejszamy WNT z tym dostawcą X. Czy takie postępowanie jest prawidłowe przy rabatach z tytułu obrotów?
4 września 2019Czytaj więcej »

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel