Rewolucyjne zmiany w procedurze administracyjnej obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 10 sierpnia 2017
Rewolucyjne zmiany

Usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych – taki jest cel nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Poznaj praktyczne skutki tych zmian i zobacz, jak możesz na nich skorzystać.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju w ramach pakietu  „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.

Nowe przepisy, wprowadzają następujące zasady:  przyjazna interpretacja prawa, pewność prawa, współdziałanie organów dla dobra postępowania, polubowne rozstrzygania kwestii spornych. Co to oznacza w praktyce po zmianach obowiązujących od 1 czerwca 2017r.? Wyjaśnimy m.in. podczas webinarium.

Ponadto uczestnicy webinarium zostaną zapoznani z instytucjami ponaglenia organu oraz definicją bezczynności i przewlekłości postępowania.

Podczas webinarium odpowiemy na pytanie: jakie są nowe elementy postępowania dowodowego, przedstawimy nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym, omówimy,  na jakich zasadach i kiedy można zastosować procedurę postępowania uproszczonego.

 Sprawdź plan webinarium:

 1. Zakres obowiązywania KPA po nowelizacji.
 2. Nowe zasady ogólne, kiedy możemy je zastosować?
 3. Ponaglenie – jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości organu.
 4. Milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki stron.
 5. Postępowanie uproszczone.
 6. Rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyści strony.
 7. Funkcjonowanie zasady pewności prawa.
 8. Funkcjonowanie zasady bezstronności i równego traktowania.
 9. Funkcjonowanie zasady współdziałania organów oraz zasad posiedzenia w trybie współdziałania.
 10. Nowe zasady zaskarżania interpretacji podatkowych.
 11. Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych.
 12. Adekwatność kar administracyjnych.
 13. Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach.

ProwadzącyBarbara Dąbrowska manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

Wstęp:

 

 

Do obejrzenia pełnej wersji filmu zapraszamy na PortalFK


Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel