Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Papierowe ZUS ZLA będą obowiązywały do końca 2018 roku

Dodano: 28 marca 2017
Papierowe ZUS ZLA będą obowiązywały do końca 2018 roku

Jeszcze do końca grudnia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie na drukach ZUS ZLA. Dowiedz się więcej na ten temat.

 

 

Przypomnijmy, że początkowo wersja papierowa miała zniknąć z końcem 2017 roku. Jednak ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) wprowadziła, obok dotychczas istniejącej, nową formę zaświadczenia lekarskiego - od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane w formie elektronicznej.

Dla dotychczasowych papierowych druków ZUS ZLA został przewidziany okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Jednak okres ten ma zostać wydłużony do 31 grudnia 2018 r.

Takie zmiany zostały przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto projektowane przepisy przewidują także możliwość zastosowania nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich oczywiście obok dotychczas dopuszczonych form.

Mają one umożliwić wystawiającym zaświadczenie lekarskie ominięcie barier związanych z trudnościami w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP oraz uniknięcie kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem art. 2, który wydłuża okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich, który ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Źródło:

www.mpips.gov.pl

Nr 139 - Luty/Marzec 2017 r.
kf 139 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel