Zobacz, czy wydatki na inwestycję w obcym środku trwałym czy można ująć w kosztach

Zobacz, czy wydatki na inwestycję w obcym środku trwałym czy można ująć w kosztach
Pytanie:

Pytanie: Firma podpisała umowę leasingu operacyjnego na linię (maszynę) produkcyjną. Zawarła także umowę z trzecim podmiotem na wykonanie konstrukcji stalowej znacznej wielkości pod tę linię według technologii dostawcy maszyny. Maszyna produkcyjna sama w sobie jest kompletna i zdatna do użytku, jednakże wymaga odpowiedniego przymocowania zapewniającego jej właściwą pracę. Czy wykonanie konstrukcji pod leasingowaną linię należy potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym? Czy można jednorazowo ująć w kosztach te wydatki jako koszty przyłączenia maszyny?

Odpowiedź:

Odpowiedź: Opisane wydatki nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym. Można je zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”. Z kolei, zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Odnośnie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, iż chociaż w ustawie o PIT brak jest definicji inwestycji w obcym środku trwałym, to powszechnie przyjmuje się, że są nimi nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który jest używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.137.2019.2.MM).

To zaś oznacza, że musi dojść do ulepszenia obcego środka trwałego w wyniku podjętych prac. W opisanej sytuacji czynność montażu obcego środka trwałego nie prowadzi do jego ulepszenia. Nie zwiększa się bowiem jego wartość użytkowa do tej jaką miał przed montażem. Dlatego też wydatki te nie są inwestycją w obcym środku trwałym. Z nią mieliśmy do czynienia w sytuacji, gdy doszłoby do zwiększenia walorów technicznych maszyny, np. większa wydajność czy mniejsze zużycie energii elektrycznej.

 

 

 

Autor: Jakub Rychlik

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel