Sprawdź, czy zakup garażu pozwoli podatnikowi powiększyć koszty uzyskania przychodu

Sprawdź, czy zakup garażu pozwoli podatnikowi powiększyć koszty uzyskania przychodu
Pytanie:

Pytanie: Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup garażu przynależnego do mieszkania prywatnego, dla samochodu wykorzystywanego w sposób mieszany? W mieszkaniu część powierzchni została przeznaczona pod działalność gospodarczą.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Wydatek taki może stanowić koszt. Co do zasady taka nieruchomość będzie stanowić środek trwały podlegający amortyzacji.

Do kosztów podatkowych zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na:

  • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  • ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Kosztem podatkowym są natomiast odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o PIT (art. 22 ust. 8 ustawy o PIT). Do środków trwałych zalicza się m.in. nabyte budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, jeżeli przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok i są wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Tym samym w opisanej sytuacji będziemy mieli do czynienia – najprawdopodobniej – ze środkiem trwałym.

Tym samym odpis amortyzacyjny naliczony od jego wartości początkowej będzie stanowił koszt podatkowy. Fakt, że lokal dotyczy samochodu wykorzystywanego do działalności mieszanej pozostaje bez znaczenia.

 

 

Autor: Rafał Styczyński

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Szkolenia i konferencje

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel