Czy świadczenie usług wynajmu pokoi studentom rejestrujemy na kasie fiskalnej

Czy świadczenie usług wynajmu pokoi studentom rejestrujemy na kasie fiskalnej
Pytanie:

Klient, którego rozliczam (KPiR, VAT) kupił na firmę nieruchomość (budynek) składający się z 11 pokoi. Zakupu dokonał na podstawie aktu notarialnego zawartego pomiędzy osobami fizycznymi. Sprzedający - osoba fizyczna, wynajmowała pokoje studentom, na podstawie umów najmu lokalu zawartych między firmą, która reprezentowała właściciela obiektu, a poszczególnymi studentami (11 umów). Z dniem zakupu nieruchomości przez mojego klienta (na firmę), studenci otrzymali do wcześniej zawartych umów, aneksy pomiędzy pośrednikiem, czyli firmą reprezentującą wynajmującego (tą samą), a studentami, z informacją o nowym wynajmującym (czyli mój klient). Klient otrzymał pierwsze wpłaty za sierpień 2019 roku na konto. Wpłacającymi są poszczególni studenci. Czy klient powinien zarejestrować ten przychód w kasie fiskalnej i czy powinien wystawić każdemu studentowi fakturę, a jeśli tak to z jaką stawką?

Odpowiedź:

Świadczenia usług najmu podatnik nie ma obowiązku ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie musi również dokumentować fakturami.

Jak wynika z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Brzmienie tego przepisu powoduje, że od dnia nabycia podatnik, o którym mowa, jest wynajmującym przedmiotowe pokoje, a w konsekwencji świadczy na ich rzecz usługi najmu.

Wyjaśnić jednocześnie, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 25 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wynika zwolnienie przedmiotowe obejmujące niektóre usługi wynajmu nieruchomości. Zwolnienie to obejmuje usługi wynajmu nieruchomości, jeżeli:

  • świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub
  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za   pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W przedstawionej sytuacji podatnik otrzymuje wpłaty za najem na rachunek bankowy, a więc ma miejsce drugi z przypadków. Powoduje to, że świadczenia usług najmu, o których mowa, podatnik nie ma obowiązku ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przedmiotowych usług najmu podatnik nie musi również dokumentować fakturami (o ile ich wystawienia nie zażądają studenci). Zarówno bowiem sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i sprzedaż zwolniona przedmiotowo od podatku VAT (świadczenie usług najmu, o których mowa, jest bowiem zwolnione przedmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) muszą być bowiem dokumentowane fakturami jedynie na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz art. 106b ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

 

 

Podstawa prawna:

Art. 678 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).

Art. 43 ust. 1 pkt 36, art. 106b oraz art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 25 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2519).

Autor: Tomasz Krywan

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel