ewidencja

terminal do płatności kartą

Czy trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż obiadów uczniom

Pytanie:

Szkoła, która świadczy usługi w zakresie zakwaterowania uczniów, sprzedaży obiadów dla uczniów ze stawką zw. oraz osób z zewnątrz ze stawką 8%, jest posiadaczem kasy fiskalnej. Po centralizacji VAT szkoła nie jest już podatnikiem, weszła w strukturę powiatu, jego NIP występuje jako podatnik. Jednostka będzie korzystać z kasy do końca roku 2018. Aktualnie na kasę fiskalną nabijane są obiady jednym paragonem, w jednym z ostatnich dni miesiąca, np. 31 marca 2017 r. Z listy sporządzonej przez pracownika szkoły wynika, że obiady za marzec 2017 roku powinni wykupić uczniowie w liczbie 100 po 10 zł, wystawiany jest paragon na kwotę 1 x 1.000. Czy taka procedura jest poprawna?

Pracownik szkoły odpowiedzialny w zakresie rozliczania obiadów przygotowuje listę uczniów uprawnionych do zakupienia. Na koniec miesiąca zbiorczo ewidencjonuje się kwotę na kasie fiskalnej (co nie jest równoznaczne z przyjęciem gotówki). Po zakończonym miesiącu lista jest weryfikowana. Czy w związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstał w miesiącu, kiedy obiady się uczniom należały na podstawie listy, czy obowiązek podatkowy powstaje jedynie w chwili opłacenia obiadu? Czy konieczne jest ewidencjonowanie usługi w zakresie obiadów objętych stawką ZW za pośrednictwem kasy? Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty za obiady, czy z chwilą wprowadzenia uprawnionego ucznia na listę osób uprawnionych do korzystania z tej usługi?

wiper-pixel