Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Zobacz, jakie zmiany w podatkach czekają Cię w 2017 roku

/appFiles/site_128/images/autor/oXIzgrWyBmLZ8hf.jpeg

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 28 lutego 2017
Zobacz, jakie zmiany w podatkach czekają Cię w 2017 roku

Ustawa o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców wprowadza m.in. zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz w podatku od spadków i darowizn. W ostatniej chwili Ministerstwo Rozwoju usunęło z projektu przepis ograniczający zaliczanie do kosztów wydatków na firmowe auta.

 

Oprócz projektów ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w ramach konstytucji dla biznesu wicepremier Mateusz Morawiecki przygotował również projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców wprowadzających zmiany w ustawach podatkowych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

 

Zmniejszenie podstawy opodatkowania

Najkorzystniejszą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość obniżania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartości niezapłaconych wierzytelności wynikających z transakcji handlowych, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Uprawnienia do zmniejszenia podstawy opodatkowania będzie przysługiwało, o ile wierzytelność wcześniej została zarachowana do przychodów oraz minęło 120 dni od upływu terminu płatności.

Ograniczenie prawa do obniżenia podatkowy opodatkowania jedynie do wierzytelności wynikających z transakcji handlowych oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, jeśli wierzytelność wynika z transakcji zawartej z konsumentem. Co oznacza, że duże firmy nastawione na sprzedaż na rzecz konsumentów nie będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Proponowana regulacja znajdzie najszersze zastosowanie w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami. Niewątpliwie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, jednak bardziej śmiałym krokiem i o wiele bardziej ułatwiającym życie podatnikom byłaby nowelizacja przepisów dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych.

Obecne przepisy są mocno restrykcyjne dla podatników i wymagają zmiany, gdyż podatnicy z tytułu nieotrzymania zapłaty faktycznie doznają dwóch uszczerbków ekonomicznych. Po pierwsze nie otrzymują zapłaty od nierzetelnych klientów, po drugie zaś muszą zapłacić podatek od kwot, których nigdy nie otrzymali. To trochę wygląda tak jakby fiskus był wspólnikiem nielojalnych kontrahentów. Konsekwencją zapisów o korygowaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jest propozycja skrócenia 150-dniowego okresu, po którym następuje korekta VAT w przypadku nieosiągalnych wierzytelności do 120 dni.

 

Zmiany w ryczałcie

Istotne zmiany zostały przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt zakłada zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia i sporządzania spisu z natury. Ponadto, możliwe będzie skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez przedsiębiorców, których zakres wykonywanych czynności odpowiada czynnościom wykonywanym wcześniej w ramach stosunku pracy. Dodatkowo możliwe ma być świadczenie usług na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, ale po upływie dwóch lat od zakończenia pracy.

 

Więcej e-deklaracji

W projekcie ustawy przewidziano możliwość składania deklaracji w formie elektronicznych dla podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych mają mieć prawo do składania deklaracji zbiorczych za okresy miesięczne w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.

 

Interpretacje podatkowe na zmienionych zasadach

Niewielkie zmiany zostały przewidziane w Ordynacji podatkowej. Chodzi o obligatoryjność wydania interpretacji ogólnej z urzędu w sytuacji, gdy na skutek wyroku ostatecznego organ podatkowy wydaje interpretację indywidualną rozbieżną z innymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi dotyczących tych samych zagadnień. Przepis ten jest zbędny, ponieważ Minister Finansów ma obowiązek z urzędu wydawania interpretacji ogólnych w sytuacji, gdy ma miejsce niejednolite stosowanie przepisów podatkowych, co niewątpliwie ma miejsce, gdy w zbliżonych stanach faktycznych rozbieżnie są one interpretowane.

Drugą zmianą jest nałożenie obowiązku na organ podatkowy dołożenia starań, aby zadośćuczynienie wezwania o złożeniu wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście nie było uciążliwe. Treść obowiązku jest mało skonkretyzowana i przepis z uwagi na jego nieprecyzyjność może nie być stosowany.

 

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn proponowane jest wprowadzenie zwolnienia od tego podatku nabycie przedsiębiorstwa po zmarłej osobie fizycznej. Zwolnienie dotyczy każdego spadkobiercy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia w urzędzie skarbowym oraz prowadzenie przedsiębiorstwa przez okres co najmniej  5 lat od jego nabycia.

Z treści projektu ustawy nie wynika jak należy traktować nowe przepisy o zwolnieniu z tytułu nabycia przedsiębiorstwa w relacji do przepisów dotyczących zwolnienia od podatku przysługującym członkom rodziny. Nie wiadomo, czy projektowany przepis ma charakter szczególny czy też nowe zwolnienia ma być zupełnie odrębne od dotychczasowe. Kwestia jest istotna dla członków rodziny spadkobiercy, którzy dziedziczą przedsiębiorstwa. Nie jest jasne,  czy w związku z odziedziczeniem przedsiębiorstwa muszą oni je prowadzić przez 5 lat czy też nie, aby móc skorzystać ze zwolnienia.

 

 

Autor: Jakub Rychlik

Nr 137 Styczeń 2017 r.
AKF 137 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel