Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Sprawdź, kiedy wydatki na remont zaliczysz do kosztów

Dodano: 1 marca 2017
Sprawdź, kiedy wydatki na remont zaliczysz do kosztów

Sposób zaliczenia do kosztów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, ponoszonych kwot na środek trwały zależy od charakteru wydatków. Kiedy mamy do czynienia z remontem, a kiedy z ulepszeniem? Poznaj wyjaśnienie organu podatkowego.

 

Przedsiębiorstwo wygrało przetarg na dzierżawę przedszkola. Budynek był bardzo zaniedbany i konieczny był m.in.: remont łazienek, przebudowa klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wątpliwości dotyczyły tego, czy poniesione nakłady na prace remontowe będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli wskazane prace mają na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku, a w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpi wzrost wartości użytkowej tego środka trwałego, to wydatki poniesione w związku z ich przeprowadzeniem, jako wydatki remontowe, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w momencie ich poniesienia.

 

Zapamiętaj!

Wydatki związane z remontem można zaliczyć do kosztów w dacie poniesienia.

 

Przypomnijmy, że istotą remontu są wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

W odniesieniu do wydatków na środek trwały co do zasady, wydatki na jego remont, a więc odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej). Tym samym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.514.2016.3.ZK

 

Jan Nowicki

Nr 138 Luty 2017 r.
AKF 138 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel