Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Sprawdź, jakie są skutki zmiany w dokonywaniu płatności powyżej 15.000 zł

/appFiles/site_128/images/autor/shGQobnkcXCFZEx.jpeg

Autor: Agata Błaszczyk

Dodano: 28 lutego 2017
Sprawdź, jakie są skutki zmiany w dokonywaniu płatności powyżej 15.000 zł

Od nowego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

 

Dotychczasowe brzmienie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zabraniało płatności gotówkowych w przypadku transakcji, których wartość przekraczała 15.000 euro. Jednocześnie przepisy, jak do tej pory, nie wskazywały na dodatkowe sankcje w przypadku braku płatności przelewem. Od 1 stycznia 2017 r. nowe brzmienie art. 22 stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, zawsze, jeżeli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jak również w sytuacji kiedy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł.

Ważne jest też to, że limit 15.000 zł dotyczy transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca dla przykładu zawrze umowę kupna sprzedaży, cena będzie wynosić 16.000 zł, a płatność będzie rozłożona na cztery części po 4.000 zł każda, to wszystkie z płatności po 4.000 zł powinny zostać dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego.

W związku z nowym brzmieniem przepisu ustawodawca wprowadził również sankcję dla przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali się do przedstawionych wyżej regulacji. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nowy przepis – art.  22p ustawy, który stanowi, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeżeli więc przedsiębiorca z podanego wyżej przykładu dokona opisanych w tym przykładzie płatności gotówką, to będzie on zobowiązany do zmniejszenia swoich kosztów podatkowych o kwoty zapłacone w formie gotówkowej.

Autor: Agata Błaszczyk
Nr 137 Styczeń 2017 r.
AKF 137 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel