Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

 • WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019
 • 2018

Sprawdź, czy w 2017 roku nie opłaca Ci się zmienić formy opodatkowania

/appFiles/site_128/images/autor/CAov2OmSfjKTDME.jpeg

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 1 marca 2017
Sprawdź, czy w 2017 roku nie opłaca Ci się zmienić formy opodatkowania

Do 20 stycznia przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, prowadzący działalność gospodarczą rozpoczętą w latach poprzednich, mogą zmienić formę opodatkowania na 2017 rok. Kiedy warto zdecydować się na taki krok?

 

Podatnicy, którzy dotychczasową formę opodatkowania postanowili zmienić, wybór nowej powinni zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Najwyższy więc czas, aby zastanowić się, czy warto kontynuować dotychczasowy sposób opodatkowania działalności czy też wybrać nowe rozwiązania.

 

Obowiązki do 20 stycznia 2017 r

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania do 20 stycznia, muszą złożyć w urzędzie skarbowym:

 • Wniosek o zastosowanie karty podatkowej (PIT-16),
 • Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – nie ma tu sformalizowanego druku.
 • Oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych, jeśli podatnik chce korzystać z podatku liniowego – nie ma tu sformalizowanego druku – w zależności od podjętej decyzji.

Wskazanych oświadczeń i wniosków nie składają jedynie podatnicy, którzy podjęli decyzję o wyborze na 2017 rok opodatkowania według skali podatkowej. Jednak jeśli podatnik zamierza na 2017 rok wybrać zasady ogólne według skali podatkowej, a w ubiegłym roku korzystał z podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, powinien w terminie do 20 stycznia 2017 r. złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o rezygnacji z wymienionych form opodatkowania. Wystarczy, aby podatnik w oświadczeniu o rezygnacji z dotychczasowej formy wskazał, że w bieżącym roku będzie korzystał w prowadzonej działalności ze skali podatkowej.

 

Dobry czas na zmianę sposobu prowadzenia ewidencji

Początek roku to też czas, kiedy może zmienić się sposób prowadzenia ewidencji w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie bądź w formie np. spółki jawnej. Przypomnijmy, że po przekroczeniu limitu przychodów z działalności gospodarczej, zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Terminy płatności zaliczek w 2017 roku

Zaliczka miesięczna

do 20. dnia następnego miesiąca; zaliczkę za grudzień wpłacana do 20 stycznia 2018 r.

Zaliczka kwartalna

za I kwartał (styczeń, luty i marzec) – do 20 kwietnia 2017 r.,

za II kwartał (kwiecień, maj i czerwiec) – do 20 lipca 2017 r.,
za III kwartał (lipiec, sierpień i wrzesień) – do 20 października 2017 r.,
za IV kwartał (październik, listopad i grudzień) do 20 stycznia 2018 r.

Zaliczka uproszczona

zaliczka w uproszczonej formie to zaliczka miesięczna, a zatem należy ją wpłacać
do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2017 roku

Ryczałt miesięczny

do 20. dnia następnego miesiąca

Ryczałt kwartalny

Za I kwartał (styczeń, luty i marzec) – do 20 kwietnia 2017 r.,
za II kwartał (kwiecień, maj i czerwiec) – do 20 lipca 2017 r.,
za III kwartał (lipiec, sierpień i wrzesień) – do 20 października 2017 r.,
za IV kwartał (październik, listopad i grudzień) do 20 stycznia 2018 r.

Wspólnicy spółek jawnych, cywilnych i partnerskich muszą zgłosić zmiany na druku NIP-2 w części B10.

Pojawia się często wątpliwość, czy sposób prowadzenia ewidencji podatkowej wpłynie na sposób rozliczania podatku dochodowego – tzn. czy podatnik dotychczas opodatkowany podatkiem liniowym musi przejść na zasady ogólne wg skali. Otóż nie ma takiej konieczności. Bez względu na to, czy podatnicy prowadzą księgi rachunkowe, czy podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogą być opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym. Wybór leży w ich gestii.

 

Kiedy warto zmienić częstotliwość oraz formę wpłacania zaliczek i podatku

Początek roku to też czas, kiedy warto zastanowić się nad częstotliwością i formą wpłacania zaliczek i podatku. Podatnicy mają na to nieco więcej czasu – do 20 lutego 2017 r., ale warto już wcześniej zastanowić się, co tak naprawdę w konkretnej sytuacji będzie najlepsze. W zależności od sposobu opodatkowania działalności przepisy dają różne możliwości.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych zobowiązani są do wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Mogą je wpłacać:

 • za okresy miesięczne,
 • za okresy kwartalne,
 • według uproszczonej metody.

Przedsiębiorcy zobligowani do opłacania zaliczek od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z zasady zaliczki te uiszczają miesięcznie. Podstawą ich naliczenia jest dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeśli chcą zmienić ich częstotliwość, muszą ten fakt zgłosić do 20 lutego 2017 r.

Warto zastanowić się, czy zamiast zaliczek miesięcznych korzystniejszą formą nie są zaliczki kwartalne. Taka częstotliwość wpłat zaliczek jest szczególnie atrakcyjna dla podatników, którzy nie osiągają regularnych dochodów – ich wysokość zmienia się z miesiąca na miesiąc. Wtedy lepsze miesiące w kwartale mogą zostać „rekompensowane” tymi gorszymi.

W 2017 roku z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek może korzystać zarówno podatnik obliczający podatek według skali podatkowej, jak i obliczający go w wysokości 19% (tzw. podatek liniowy), jeżeli:

 • posiada status małego podatnika, czyli jego przychody ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na zł, lub
 • rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli dochody są poniżej pierwszego progu podatkowego, zatem zdecydowanie korzystniejszą formą jest opłacanie zaliczek wg skali. Tu bowiem kwota wolna od podatku w bardzo znaczący sposób wpływa na ob. ciążenia nie tylko na początku roku, ale też w kolejnych miesiącach.

Przy zaliczkach wpłacanych kwartalnie unika się wpłacania co miesiąc skrajnie różnych kwot zaliczek. Są one oczywiście w różnych wysokościach, ale to wynika z założeń dotyczących kształtowania dochodów. Kwota podatku wpłacanego miesięcznie i kwartalnie jest oczywiście taka sama.

 

Zaliczki w formie uproszczonej

Podatnicy, którzy w poprzednich latach prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali lub podatkiem liniowym, mogą zastanowić się nad możliwością wpłacania zaliczek w formie uproszczonej. Uproszczona zaliczka to zaliczka ustalana w szczególny sposób, tj. w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata.

 

Autor: Katarzyna Trzpioła
Nr 138 Luty 2017 r.
AKF 138 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

 • kiedy można go zaliczyć do kosztów
 • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
 • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel