Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

 • WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019
 • 2018

Już obowiązuje nowa skala podatkowa

/appFiles/site_128/images/autor/VUsp0XnbgwiTDLF.jpeg

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 28 lutego 2017
Już obowiązuje nowa skala podatkowa

Uchwalona w ekspresowym tempie ustawa o zmianie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Będzie obowiązywała zasada degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika.

 

Zmiana kwoty wolnej od podatku

 • Podatnicy uzyskujące roczne dochody w wysokości do 6.600 zł nie zapłacą podatku.
 • Podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6.600 zł do 11.000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1.188 zł a 556,02 zł.
 • Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11.000 zł, ale nieprzekraczające 85.528 zł będą korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 556,02 zł.
 • Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 85.528 zł, ale nie przekraczające 127.000 zł będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł.
 • Z kwoty zmniejszającej podatek nie będą natomiast korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127.000 zł.

Przy obliczania zaliczek na podatek dochodowy kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł, natomiast w przypadku podatników których dochody przekroczą kwotę 85.528 zł zaliczki na podatek dochodowy nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek. Zgodnie z przepisem przejściowym dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2015 roku.

Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

 

Zmiany dotyczące opodatkowania Funduszy Inwestycyjnych

Zmieni się też zakres zwolnień z CIT funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania. Nowe regulacje zakładają m.in., że zwolnieniem podmiotowym nie będą objęte wszystkie fundusz inwestycyjne, lecz jedynie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze otwarte, utworzone na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z wyłączeniem  specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

 

Ważne zmiany dotyczące interpretacji podatkowych

Ustawa wprowadza też zmianę w ustawie z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.  poz. 846), czyli ustawie wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Od nowego roku nie będzie można stosować zasad dotyczących skutków interpretacji indywidualnych, określonych w przepisach Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 13 maja 2016 r., jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

 

Jakie będą skutki tej zmiany w przepisach

Interpretacje indywidualne wydane przed 15 lipca 2016 r. nie dadzą ochrony prawnej w przypadku zdarzenia, które zostanie uznane za unikanie opodatkowania, jeżeli korzyść podatkowa została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

Większość zmian wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., natomiast regulacje dotyczące skali podatku dochodowego od osób fizycznych  w roku 2016, obowiązują od 30 listopada 2016 r.

 

 

Autor: Sylwia Maliszewska

Nr 137 Styczeń 2017 r.
AKF 137 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

 • kiedy można go zaliczyć do kosztów
 • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
 • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel