Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Jak opodatkować nagrody przekazywane pracownikom zatrudnionym przez kontrahentów

Dodano: 28 marca 2017
Jak opodatkować nagrody przekazywane pracownikom zatrudnionym przez kontrahentów

Organizacja konkursów dla pracowników kontrahentów zaangażowanych w sprzedaż produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, jest w chwili obecnej powszechną praktyką i nieodłącznym elementem polityki handlowej firm. Jednakże nie każdy program motywacyjny uznany być może za konkurs, a co za tym idzie rozliczony według zasad opodatkowania konkursów. Dowiedz się więcej na ten temat.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie definiuje terminu konkurs. Zgodnie z orzecznictwem sądów i przyjętą praktyką interpretacyjną organów podatkowych, które każą tu odwoływać się do wykładni językowej pojęcia, zawiera on jednak kilka niezbędnych elementów, których spełnienie ma kluczowe znaczenie, aby przedsięwzięcie mogło zostać tak sklasyfikowane.

Jeśli niżej wymienione warunki zostaną wypełnione przyjmuje się, że organizowane przedsięwzięcie ma znamiona konkursu, i tak:

  • powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, w którym określone zostaną m.in. zadania konkursowe, adresaci, sposób wyłonienia zwycięzcy, nagrody etc.
  • pomiędzy uczestnikami musi wystąpić element rywalizacji
  • nagrody powinny zostać przyznane kilku najlepszym spośród wszystkich uczestników; w nagradzaniu nie może pojawić się element losowości bądź przypadkowości.

W świetle ustawy o PIT nagrody otrzymywane przez uczestników niebędących pracownikami Spółki w ramach organizowanych przez nich konkursów kwalifikują się do tzw. przychodów z innych źródeł, od których należy odprowadzić 10% zryczałtowany podatek.

Do naliczenia, poboru i wpłaty podatku do urzędu skarbowego zobowiązana jest firma - organizator przedsięwzięcia. Jeżeli przedmiotem nagrody są środki pieniężne należy je wypłacić obdarowanemu po pomniejszeniu o wartość podatku, jeśli zaś wygraną jest wartość rzeczowa przed jej przekazaniem Spółka powinna uzyskać od uczestnika należną daninę.

Pobrany podatek należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zobowiązanie. Natomiast w terminie do końca stycznia roku następnego płatnik powinien sporządzić i wysłać do US deklarację PIT-8AR. Obdarowani otrzymanych nagród  nie muszą wykazywać w swoich rocznych zeznaniach podatkowych.

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie podatkowe dla wygranych o wartości do 760 zł w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu; z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu; jak również nagród związanych ze sprzedażą premiową – zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do nagród w programach będących przedmiotem tego artykułu.

 

Autor: Katarzyna Błażejewska

Nr 139 - Luty/Marzec 2017 r.
kf 139 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel