Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Czy to koniec sporu o rozliczenia podatkowe marynarzy

/appFiles/site_128/images/autor/oXIzgrWyBmLZ8hf.jpeg

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 1 marca 2017
Czy to koniec sporu o rozliczenia podatkowe marynarzy

Zastanawiasz się, kiedy marynarz może skorzystać z metody proporcjonalnego odliczenia? Do tej pory pojawiały się rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Poznaj najnowszą interpretację ministra finansów.

 

Przedmiotem wydanej interpretacji ogólnej jest stosowanie ulgi abolicyjnej w stosunku do marynarzy, których przychody uzyskiwane ze stosunku pracy na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym są zwolnione od podatku dochodowego w państwie pracodawcy.

 

Jakie stanowisko zajął minister

Minister rozwoju i finansów wyjaśnił, że marynarz, mający miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujący dochód z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, którego dochód zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w drugim państwie, lecz faktycznie nie jest z uwagi na szczególne rozwiązania prawa wewnętrznego i do dochodu tego, zgodnie z właściwą umową, ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia, jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. W konsekwencji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

 

KOMENTARZ EKSPERTA

Potrzeba wydania interpretacji wynikała głównie z rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych co do możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej. Zdaniem niektórych sądów administracyjnych w sytuacji, gdy marynarze nie mają obowiązku zapłaty podatku dochodowego w państwie pracodawcy, nie występuje zjawisko podwójnego opodatkowania, gdyż przychody są opodatkowane tylko w Polsce. W opozycji do tego stanowisko pojawiła się linia orzecznicza, zgodnie z którą należy przyjąć, że skoro właściwa umowa międzynarodowa nakazuje zastosowanie metody w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, to nie można mówić, że podwójne opodatkowanie nie istnieje. Takie też stanowisko przyjął minister rozwoju i finansów.

 

Rozbieżne stanowisko sądów

Porównując ze sobą dwa stanowiska reprezentowane przez sądy administracyjne, wyraźnie widać, że pojęcie podwójnego opodatkowania ma dwa znaczenie. Pierwsze sprowadza się do uznania, że do podwójnego opodatkowania dojdzie jedynie wtedy, gdy podatek dochodowy trzeba odprowadzić w dwóch państwach. Jeśli podatek jest płacony tylko w jednym państwie, czyli jak w przypadku marynarzy, to podwójne opodatkowanie nie istnieje. W drugim znaczeniu podwójne opodatkowanie występuje wtedy, gdy przychody podlegają opodatkowaniu jednocześnie w dwóch państwach. Przy czym podleganie opodatkowaniu nie ogranicza się jedynie do sytuacji, gdy należy odprowadzić podatek, ale również, gdy stosowane jest zwolnienie od podatku dochodowego.

 

Marynarze skorzystają z ulgi abolicyjnej

Niewątpliwie interpretacja ogólna jest korzystna dla marynarzy, gdyż pozwoli im skorzystać z ulgi abolicyjnej. Polega na odliczeniu od podatku dochodowego różnicy wynikającej między podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją. To oznacza, że w przypadku skorzystania z ulgi abolicyjnej i złożenia załącznika PIT/O do zeznania żaden urząd skarbowy nie powinien tego kwestionować. W konsekwencji musisz pamiętać, iż marynarz skorzysta z metody proporcjonalnego odliczenia, jeżeli za granicą uzyskał dochód zwolniony z opodatkowania.

 

Interpretacja ogólna ministra rozwoju i finansów z 31 października 2016 r., nr DD10.8201.1.2016.GOJ.

 

 

Autor: Jakub Rychlik

Nr 138 Luty 2017 r.
AKF 138 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel