Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Jak obliczyć składkę ZUS przy dwóch tytułach do ubezpieczenia

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 1 marca 2017
Jak obliczyć składkę ZUS przy dwóch tytułach do ubezpieczenia

Czy należy płacić składkę za osobę prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej z prawem do zasiłku? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

 

 

Przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą posiadająca jednocześnie status wspólnika spółki komandytowej i pobierająca zasiłek macierzyński wystąpiła z wnioskiem do ZUS o wydanie interpretacji. Jej wątpliwości dotyczą obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne w sytuacji, kiedy wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

We wniosku wskazała, że z tytułu firmy opłaca składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne na zasadach preferencyjnych. Z kolei z tytułu bycia komandytariuszem spółki podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim, który wynosi 1.000 zł. Została ona wyrejestrowana z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem. Następnie ponownie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem jako osoba prowadząca działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego. W deklaracjach rozliczeniowych DRGA zostały wykazane podwójne podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w polu dotyczącym kwoty składki – kwota 0 zł.

Przedsiębiorczyni uważa, że w obecnej sytuacji nie powinna opłacać składki zdrowotnej zarówno z tytułu prowadzenia firmy, jak i bycia komandytariuszem spółki. Argumentowała, że wspólnicy spółek jawnych i komandytowych, w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego są traktowani, tak jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Powołała się wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2010 r. (sygn. akt II UK 82/10), w którym sąd wskazał, że dla potrzeb podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wspólnik spółki komandytowej uważany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Jakie jest stanowisko ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych uznał stanowisko przedsiębiorczyni za prawidłowe. Wydając decyzję przypomniał jakie są rodzaje działalności od których przychodu składka na ubezpieczenia zdrowotne jest należna. Wskazał także, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu składka jest opłacana odrębnie od każdego z nich. Powołał się na przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

ZUS uznając stanowisko przedsiębiorcy za właściwe wskazał na obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 82 ust. 9a ww. ustawy zgodnie z którym, składki nie opłaca osoba, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 

Co musisz zapamiętać

Osoba prowadząca działalność gospodarczą będąca jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej, która pobiera zasiłek macierzyński w miesięcznej wysokości 1.000 zł nie opłaca składki zdrowotnej z żadnego z tytułów.

 

Interpretacja ZUS z 18 października 2016 r. oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1056/2016).

 

Autor: Anna Kostecka

Nr 138 Luty 2017 r.
AKF 138 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel