Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Czy członkowie służby zagranicznej mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

Dodano: 28 lutego 2017
Czy członkowie służby zagranicznej mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

 

Pracownik zatrudniony za granicą będący członkiem służby zagranicznej nie ma prawa do dodatku za pracę nadliczbową. Takie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w najnowszym wyroku. Poznaj szczegóły.

Skarżący, zatrudniony jako kierowca-intendent w placówce zagranicznej RP, zarzucił, że art. 32 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej w zakresie, w jakim nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, jest niezgodny z zasadą równości, zawartą w konstytucji. Powoływał się na inne pragmatyki służbowe zwłaszcza na regulacje zawarte w ustawie o służbie cywilnej. Przewidują one dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych rekompensatę za pracę w nadgodzinach. Oznacza to, zdaniem skarżącego, że prawa majątkowe kierowców w służbie zagranicznej są słabiej chronione.

 

TK ma inne zdanie

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutów skarżącego i uznał, że przepis jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Zgodnie z kwestionowanym przepisem, jeśli wymagają tego szczególne potrzeby służby zagranicznej, członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany.

Uzasadniając swój wyrok zwrócił uwagę na szczególny status pracowników służby zagranicznej wykonujących pracę poza granicami kraju. Z jednej strony, ze względu na ograniczoność personelu placówek dyplomatyczno-konsularnych uzasadnione jest oczekiwanie większej dyspozycyjności jego członków. Z drugiej strony, zwiększona dyspozycyjność kompensowana jest licznymi uprawnieniami o charakterze majątkowym, wskazanymi w art. 29 ustawy o służbie zagranicznej.

Pracownicy obsługi, wśród nich skarżący, korzystają z tych uprawnień na równi z członkami korpusu dyplomatyczno-konsularnego. Nie doszło do naruszenia wskazanych przez skarżącego wartości konstytucyjnych.

W konsekwencji TK uznał, że nie doszło do naruszenia wskazanych przez skarżącego wartości konstytucyjnych. Otrzymywał on bowiem wynagrodzenie wraz z dodatkami na zasadach właściwych dla wszystkich, pracujących poza Polską, członków służby zagranicznej.  Trybunał zwrócił też uwagę, że szczególny status członków służby zagranicznej pracujących poza Polską, podyktowany jest koniecznością zapewnienia właściwego reprezentowania polskiej racji stanu na świecie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2016 r., sygn. akt SK 18/15.

Jan Kolski

prawnik, specjalista podatkowy

Nr 137 Styczeń 2017 r.
AKF 137 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel